I Wish

I Wish

ეხლა ისეთი პერიოდია ყოველდღე სიახლეს რომ ელი და მუდამ კარგ განწყობაზე რომ უნდა იყო. რისთვის დავიწყე ეს შესავალი?! ამ ჩამოთვლილთაგან ორივეს ერთი რამე შველის, განახლებული კარადა.

გუშინ თბილისი მოლში ვიყავი, რომ შემეთვალიერებინა,რამდენადაა წარმოდგენილი გაზაფხულის სეზონისთვის შესაფერისი სამოსი და ჩემდა სამწუხაროდ (იმიტომ რომ ყველაფერი მინდა და “მინდას” საზღვარი არ აქვს) ძალიან ბევრი კარგი რამ აღმოვაჩინე, აქ წარმოდგენილი ფოტოები იმის მინიმუმია რაც ჩემს აზროვნებაში სასურველად დარჩა, რადგან ან ყველაფერი ან არაფერი, მხოლოდ Top-Shop-ის “კუბიკებიანი (ძალიან მოდური ამ სეზონზე) წინდებით შემოვიფარგლე, საკუთარი თავის იმით რწმუნებით, რომ ახალ სამოსს ველოდები, რომელიც უკვე გამოვიწერე და უკვე მალე მექნება :) მართალია სურვილის კომპენსაცია ვერ მოვახერხე, მაგრამ ჩემი ხელფასი სხვა მიზნებისთვის მაქვს მიმართული, ამიტომ ბოდიში მოვუხადე, იმ სილამაზეებს, რომლებიც წაყვანას მთხოვდნენ დაგამოვეცალე იქაურობას :)

It’s time for newness and happiness and the best way for this is shopping. Unfortunately, I want them all or nothing, so the only thing I bought on last visit at Tbilisi Mall was Top-Shop’s monochrome socks for styling of the looks. I was relieved, when I remembered that I’m waiting for package that I ordered online several days earlier, but still it doesn’t satisfy my needs.

Zara

მაშ ასე, Zara, რომ გითხრათ, რომ ეს ბრენდი მთლიანად ჯდება ჩემს ხასიათში არა, მაგრამ, ვერ დავმალავ, ფეხსაცმლის გასაოცარ კოლექციას და არა მარტო. ვერცხლისფერი, ოქროსფერი, ზამშე, სხვადასხვა ფორმა და ქუსლი…

At this store I found gorgeous collection of Footwear, different styles, shape sand colors: Silver, gold, suede, heels, sandals, wedged on espadrilles, flatforms etc.

20130406-033335.jpg

20130406-033343.jpg

20130406-033350.jpg

 

Call it Spring

ამ მაღაზიას პირველად ვესტუმრე, მაგრამ ნამდვილად ჭარბობდა პასტელის ტონებში სხვადასხვაგვარი ფეხსაცმელი.

This store according to its name is really spring, pastel collection.20130406-033431.jpg

 

Stradivarius

სტრადივარიუსმა მოწნილძირიანი ფეხსაცმლით და “ფოჩებიანი ჩანთით” მომხიბლა, ზოლებს კი ვერსად გავექეცი.

Espadrille heels and fringed bag – my favorites, don’t forget about must have stripes.

20130406-033444.jpg

20130406-033452.jpg

20130406-033459.jpg

20130406-033511.jpg

20130406-033518.jpg

 

Pull & Bear

ჩანთა <3 უსაყვარლესი.

Love this bag.

20130406-033527.jpg

 

Bershka

პრინტი, რომელიც ანტიკური ფაიფურის ჭურჭელზე შეგვიმჩნევია, არანაკლებ ლამაზად გამოიყურება სამოსზეც, ამის კარგი მაგალითი Roberto Cavalli Pre-collection SS13-ი შეიძლება ჩაითვალოს, Bershka-ს ეს პრინტი ქვედაბოლოზე თავისევე ფერის პრიალა აპლიკაციით ჰქონდა გადატანილი, ხოლო “გრავირებული” ჰქონდა “bomber” ქურთუკზე, ეს უკანასკნელი ისედაც ძალიან მოდურია.

Prints inspired from antique porcelain, which was seen at Roberto Cavalli Pre -collection SS13 and not only. On skirt application with its color and engraved Bomber Jacket.

20130406-033535.jpg

20130406-033541.jpg

Suite Blanko

Suite Blanko-ს პერანგების მიმართ კი სრული აღფრთოვანება დამეუფლა, შიფონის პერანგებზე სხვადასხვა სახის პრინტები იმზირებოდნენ, წარმოდგენილი პერანგს იგივე პრინტი აქვს როგორც ზემოაღნიშნულ ბერშკას, მასთან ერთად ნახავთ კაბას და კიდევ რამოდენიმე სხვა ნივთს.

The same inspiration at Suite Blanko as at Bershka, in-love with this shirt, there were some more breathtaking peaces.

 

20130406-033547.jpg

და ბოლოს ჩემი წინდები:

And at last my trendy socks- in monochrome, with check print to style sandals <3

20130406-151721.jpg

Comments

comments

Related posts:

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone

5 Replies to “I Wish”

 1. Cemi gamocdilebidan, Zara-s fexsacmeli imdenad xarisxiani ar aris, rogorc sxva e.w. low-cost brandebis, magram tansacmlis qsovilebis xarisxi Zalian kargia. Bershka-s jeansebi aqvs Zalian Zalian kargi xarisxis. Stradivariusis da Blancos bolo koleqciebi Zalian kargia da piradad Zalian xSirad vstumrob da gamomaqvs maRaziebi pirdapiri mniSvnelobiT :)

  ai Mangos rac Seexeba, ramdenime wlis win ukeTesi koleqciebi hqonda, bolo 1-2 welia, verafers vpoulob gansakuTrebuls, Tan ratomRac umravlesoba mas etaneba da quCaSi inkubatoris wiwilebiviT msgavsi xalxi dadis ukve :)

  oRond yvelaferi, rac vTqvi, espaneTis maRaziebs Seexeba, TbilisSi da sxvagan arasodes miyidia am brendebis maRaziebSi.

  1. ანა, ვფიქრობ ხარისხი ორივე ქვეყანაში ერთი იქნება, ნამდვილად არ ვიცი, არ ვარ კომპეტენტური ამაში, მაგრამ თუ ფრანჩაიზული მაღაზიებია, წესით სხვაობა არ უნდა იყოს, ერთადერთი კოლექციების ნაწილი განსხვავდებოდეს მომხმარებლის შესაბამისად.

   მადლობ კომენტარისთვის, საინტერესოა ესპანეთის მაღაზიებში მსგავსი კოლექციები თუა ან რით განსხვავდება. :))

 2. ირინკა ხომ ვერ მეტყვი ის ჩანთა რა ღირდა? და საერთოდ, ჩანთების არჩევანი როგორი იყო და რა ფასი ჰქონდა?
  Suite Blanko-ს პერანგები როგორ მომეწონა .

  1. ის ჩანთა, თუ არ ვცდები 65 ლარი ღირდა, მე პირადად პარფუას (parfois) ჩანთები მიყვარს და იქ ახალი გახსნილიცაა მაღაზია, გააჩნია როგორი სტილის მოგწონს, თუ ასეთი როგორიც pull&bear-ისაა, მაშინ ბევრი არაა, და ისე Charles and Keith -შიც ნახავ რაიმე ლამაზს :))

 3. xo, wesiT xarisxSi gansxvaveba ar unda iyos, me saerTod vsaubrobdi xarisxis Sesaxeb, TviTon original maRaziebSi. magaliTad, jeansebSi, rogorc ukve vTqvi, gansxvaveba sakmaod TvalSisacemia, qsovilis, textura

  rac Seexeba koleqciebs, TbilisSi Shana-Si viyavi rusTavelze sul axali gaxsnili rom iyo da axali koleqciidan hqondaT ase Tu ise, ufro wina koleqciidan, da rac ufro SeimCneoda, ZiriTadi simwire iyo saqonlis, magram es bunebrivia, axali gaxsnili iyo da Tan ufro momcro farTi, vidre magaliTad BarcelonaSi, sadac uzarmazari farTebi aqvT da Tan ramdenime. momsaxureoba gadasarevi, Zalian sasiamovno gogonebi muSaobdnen. darwmunebuli var, gaamdidrebdnen ukve sakmaod.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *